Atenció a la primera infància

Atenció a la primera infància

“Jugar és per a tot nen una necessitat essencial i una eina important que permetrà conèixer-se a si mateix i conèixer el món a què pertany”.

h_nee_necesidades_educativas_educational_int

Els primers anys de vida són els més importants per al creixement de nens i nenes. El desenvolupament emocional, social i físic en la primera infància té un impacte directe en el seu futur i benestar com adults, per això és molt important comprendre i atendre les necessitats en aquesta etapa.

En Sigmón, brindem una pràctica psicomotriu des del model Aucouturier que s’acosta a cada nen i la nena a través de respectar les seves necessitats, la seva manera de ser i expressar-se. La nostra intervenció se centra en observar, analitzar i atendre la globalitat dels nens i les nenes, és a dir, els aspectes motors, afectius, psíquics, socials, somàtics i cognitius a través de l’expressió i llenguatge del cos per així poder facilitar les eines necessàries basades en el moviment i accions que intervenen en el desenvolupament dels processos maduratius, en la constitució del jo, els processos de diferenciació i d’integració, així com, la reorganització dels afectes i del pensament

De la mateixa manera treballem la resolució de conflictes, angoixes, pors i frustracions a través de la via sensoriomotora. La intervenció pot ser individual o grupal depenent de les dificultats de cada nen i nena i respectant els seus ritmes de desenvolupament.

Els nostres serveis són a través d’un dispositiu espacial i temporal que permeti:

  • Estimular les diferents àrees de desenvolupament
  • Adquirir autonomia
  • Obrir noves vies de comunicació
  • Fomentar la creativitat
  • Conèixer, intervenir i enfortir les capacitats i limitacions
  • Millorar les habilitats socials.